Cơ quan quản lý tài chính Anh xây dựng ứng dụng Blockchain trên R3's Corda

Nhà điều hành thị trường tài chính hàng đầu của Vương quốc Anh đã giúp phát triển một ứng dụng mới bằng cách sử dụng nền tảng phân phối Corda của R3 của Blockchain.

Hôm nay, bản thử nghiệm  "Tập trung vào việc báo cáo các giao dịch" . Được cho là đã được xây dựng với sự đóng góp của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA), Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) và một số tổ chức ngân hàng khác. Ứng dụng cho phép các nhà quản lý xem các cập nhật thời gian thực, với các khoản thu được tạo ra cho các giao dịch thế chấp khi chúng được tiến hành.

Đến nay, FCA đã hoan nghênh một số công ty mới thành lập vào "sandbox", cho phép kiểm tra các sản phẩm và dịch vụ tài chính trong một môi trường giới hạn.

Năm ngoái, giám đốc chiến lược của FCA Chris Woodward nói rằng blockchain là một công nghệ mà cơ quan đang xem xét và có thể sẽ được ứng dụng vào thực tế.

"Đây là cơ hội để chúng tôi hiểu cách thức trong môi trường này, chúng ta có thể hỗ trợ phát triển tốt nhất và có khả năng áp dụng một số giải pháp RegTech", ông nói vào thời điểm đó.

 


Theo dõi chúng tôi trên Facebook