Ngân hàng Trung ương Phần Lan khen ngợi Bitcoin là cuộc cách mạng

Các nhà nghiên cứu tại ngân hàng Trung ương Phần Lan đã gọi Bitcoin là "hệ thống kinh tế cách mạng".

Trong một báo cáo nhân sự mới được công bố vào ngày 5 tháng 9, các nhà kinh tế tại Ngân hàng Phần Lan tiết lộ  kết quả của một cuộc điều tra về cơ sở hạ tầng của bitcoin, cũng như phát hiện ra rằng công nghệ này là một "giao thức điều hành đặc biệt".

Nhìn chung, ba tác giả - Gur Huberman, Jacob Leshno và Ciamac Moallemi - cho rằng đặc điểm đen lại sự bảo mật cao, chống lại sự thao túng bởi các tác nhân xấu nhờ các chuỗi thuật toán phức tạp.

Nhóm viết:

Bitcoin là một hoạt động độc lập dựa trên một giao thức, chứ không phải được quản lý từ một tổ chức. Cá hoạt động độc lập này  được điều hành bởi các tổ chức nhằm xác định giá cả, cũng như các dịch vụ và quy tắc khác."

Những lời khẳng định khác đáng chú ý khác trong bài báo bao gồm lập luận rằng, vì tình trạng này, bản thân bitcoin "không thể được điều chỉnh".

Các tác giả cho biết: "Bitcoin không thể điều chỉnh được, vì như một hệ thống mà nó cam kết với các giao thức như vậy và các khoản phí giao dịch mà người sử dụng phải chịu chi trả bởi những người sử dụng độc lập với nỗ lực của các thợ mỏ.

Mặc dù bản thân văn bản này nói rằng các quan điểm được đính kèm không đại diện cho quan điểm chính thức của Ngân hàng Phần Lan, nhưng việc xuất bản này chắc chắn là một điều đáng chú ý khi ngân hàng trung ương có liên quan chặt chẽ đến việc này trong suốt thời gian vừa qua.

Năm ngoái , họ đã tổ chức một cuộc hội thảo về blockchain bao gồm các nhà quản lý, các viện nghiên cứu địa phương và các công ty nhằm hỗ trợ các nghiên cứu địa phương - một động thái thúc đẩy cùng với chính phủ. Ví dụ, thành phố Kouvola ở Phần Lan  đã nhận 2,4 triệu € để kiểm tra việc giao nhận bằng blockchain.

Các tác giả của bài báo đã kết thúc bằng một gợi ý với mong muốn sẽ vận động được thêm nhiều nhà nghiên cứu để cùng tham gia nghiên cứu sâu vào công nghệ này.

"Tính năng và tính hữu dụng rõ ràng của Bitcoin là có thật, nên chúng tôi khuyến khích các nhà kinh tế nghiên cứu cấu trúc kỳ diệu này".


Theo dõi chúng tôi trên Facebook